Łyska

(łac. Fulica atra

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
żurawiowe
chruściciele

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny gatunek lęgowy. Łyski zasiedlają jeziora, oczka wodne, łąki zalewowe, starorzecza, brzegi rzek i kanałów. Zasiedla również stawy rybne, zbiorniki zaporowe, glinianki, torfianki. Jest to gatunek wędrowny na lęgowiskach pojawia się od marca do kwietnia, odlatuje na zimowiska od sierpnia do października. 

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Na terenie Parku Krajobrazowego można go spotkać na torfiankach wzdłuż Rowu Wyskoć, stawach w Manieczkach, parku w Turwi, zbiornikach koło: Granczenika, Gołębina Starego, Rąbinia i Wronowa.

Status ochronny: ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: U tego gatunku brak jest widocznego dymorfizmu płciowego. Całe upierzenie łyski jest czarne, z metalicznym połyskiem. Dziób i płytka czołowa jest biała. Nogi dorosłych osobników są żółte lub żółtopomarańczowe.
Gniazdo budowane jest z roślin, które przypominają pływającą platformę. Umieszczone jest ono w szuwarach lub w krzakach na płytkiej wodzie. Jego budową zajmują się oboje rodziców. Samica składa w nim 5 - 10 beżowoszarych, czarno nakrapianych jaj w 1 - 2 dniowych odstępach. Jaja wysiadywane są przez oboje rodziców. Młode po upływie 8 tygodni są już całkowicie samodzielne. Pokarmem łysek są bezkręgowce, drobne kręgowce, delikatne części roślin, ikra ryb, skrzek żab. Pływają rodzinnie w poszukiwaniu pokarmu. Gatunek dość długo żyjący nawet do 18 lat.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętośc skrzydeł:
Waga:


35 - 40 cm
75 - 80 cm
600 - 900 g

Galeria zdjęć łyski autorstwa Leszka Lubickiego