Gawron

(łac. Corvus frugilegus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
krukowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny gatunek lęgowy, występujący na terenie całego kraju. Zamieszkuje prawie bez wyjątku w sąsiedztwie człowieka. Zasiedla parki, zadrzewienia śródmiejskie i podworskie, zadrzewienia w sąsiedztwie różnego rodzaju zabudowań, a także zadrzewienia śródpolne. Na lęgowiskach gawrony pojawiają się na przełomie marca i kwietnia, odlatują we wrześniu i październiku. Około 20% populacji zostaje w naszym kraju na zimę.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: częściowa ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: U tego gatunku brak jest widocznego dymorfizmu płciowego. Jest to dość duży ptak, o czarnym upierzeniu z metalicznym połyskiem. U młodych osobników u nasada dzioba pokryta jest szczeciniastymi piórami, które znikają wraz z wiekiem. Dorosłe osobniki nasadę dzioba mają nagą i szarą. Gatunek ten gniazduje w różnej wielkości koloniach lęgowych. Gniazda budowane są przez samicę na drzewach, z budulca przyniesionego przez samca. Składa ona w nim 2 - 5 zielonkawoniebieskich, brązowo nakrapianych jaj, które wysiaduje 18 dni, młode w gnieździe przebywają do 5 tygodni. Pożywieniem tego gatunku w okresie jesienno-zimowym jest przede wszystkim pokarm roślinny w postaci ziaren zbóż, bulw, odpadków kuchennych, latem podstawą diety są duże ilości owadów i ich larw, ale także gryzonie i padlina. Ich podstawowym żerowiskiem są otwarte przestrzenie, z kolei zimą mogą żerować w środowisku zurbanizowanym. W okresie jesiennym gromadzą się w stada i zbiorowo nocują na wysokich drzewach w obrębie miast. Gawrony są bardzo inteligentnymi ptakami, które doskonale przystosowują się do nowego środowiska.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


42 – 48 cm
90 cm
450 - 600 g

 Galeria zdjęć gawrona autorstwa Leszka Lubickiego