Dymówka

 

(łac. Hirundo rustica )

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
jaskółkowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce bardzo pospolity i liczny gatunek lęgowy. Gniazduje w pobliżu ludzkich siedzib. Przylatuje na lęgowiska na przełomie marca i kwietnia, odlot na zimowiska następuje w sierpniu oraz we wrześniu.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Żerujące osobniki można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego, ale gniazduje tylko w obrębie miejscowości.

Status ochronny: Gatunek prawnie chroniony (Ust. o Ochronie Przyrody).

Opis: Dymówki z wierzchu są bardzo ciemne i połyskują na niebiesko. Czoło i podbródek są czerwono kasztanowego koloru, obroża na szyi jest ciemnoniebieska. Spód jest jasny do pomarańczowo płowego. Ogon jest głęboko wcięty z wydłużonymi zewnętrznymi sterówkami oraz rzędem białych plamek w poprzek ogona. Skrzydła są długie, o szerokiej podstawie, mocno się zwężające. Gniazda buduje wewnątrz budynków, do których zdoła wlecieć, np. w stajniach, oborach, chlewniach itd. Niektóre jaskółki budują swe gniazda na lampach, rurach przy ścianach, a nawet na drzwiach. W miastach dymówki budują często gniazda wewnątrz bram kamienic. Zbudowane są z gliny i błota sklejonego śliną, usztywnione trawą, otwarte od góry (pozwala to na odróżnienie od gniazda oknówki). Obficie wysłane piórami i sierścią. Samica składa 4 - 5 jaj, które wysiaduje przez 13 - 16 dni. Młode  osobniki przez kilka pierwszych dni są bardzo żarłoczne i trzeba je karmić nawet 30 razy na dobę. Po około 3 tygodniach młode opuszczają gniazdo.
W sierpniu dymówki zbierają się w duże stada i odlatują na zimowiska. Pożywieniem są drobne owady (błonkówki, chrząszcze, muchówki), które chwyta w locie, zwłaszcza nad wodą lub wilgotnymi łąkami.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


17 – 22 cm
32 - 35 cm
16 - 24 g

Galeria zdjęć dymówki autorstwa Leszka Lubickiego