Goryczka wąskolistna

(łac.Gentiana pneumonanthe)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

rośliny
różowce
różowate

Występowanie: Gatunek ten można spotkać na łąkach wzdłuż Rowu Wyskoć. Siedliskiem tego gatunku są torfowiska, wilgotne łąki i rzadkie zarośla.

Status ochronny: Ścisła ochrona gatunkowa

Opis: Jest to gatunek rośliny należący do rodziny goryczkowatych. W Polsce rozproszony na całym niżu, szczególnie w południowo-zachodniej i wschodniej części. Łodyga jest cienka i naga, dochodzi do 60 cm wysokości. Dolne liście są łuskowate, górne równowąskie, siedzące, parami zrośnięte u nasady. Ustawione na łodydze skrętolegle, brzegi mają często podwinięte. Kwiaty są intensywnie niebieskofioletowe, duże (do 5,5 cm), o koronie zrośniętej z 5 płatków, pojedyncze lub skupione po kilka w kątach wyższych liści. Goryczka wąskolistna objęta jest ścisłą ochroną gatunkową oraz umieszczona na czerwonej liście roślin naczyniowych z kategorią V. Zagrożeniem dla tego gatunku jest zaprzestanie tradycyjnego użytkowania wilgotnych łąk, a także osuszanie dolin cieków.

Wymiary:
Wysokość:
Kwitnienie:


60 cm
czerwiec / wrzesień