Kwiczol

(łac. Turdus pilaris  

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
drozdowate

Status i występowanie w Polsce:  W Polsce jest to liczny gatunek lęgowy. Kwiczoły preferują doliny rzeczne oraz krajobraz rolniczy. W dolinach rzecznych zasiedlają pasy zadrzewień w pobliżu łąk i pastwisk czy niewielkie laski sosnowe. W krajobrazie rolniczym gniazdują w zadrzewieniach śródpolnych czy przydrożnych lejach. Spotkać można je również w zadrzewieniach miejskich parkach, w ogrodach, sadach, alejach i na cmentarzach z wysokimi drzewami. Unika zwartych kompleksów leśnych. Jest to gatunek wędrowny, na lęgowiskach pojawia się w marcu i kwietniu, odlatuje w październiku i listopadzie. W naszym kraju zimują osobniki przylatujące z północy.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: Wierzch ciała jest brązowy, głowa i kuper popielate, a ogon jest czarny. Cały spód ciała jest beżowy z gęstym plamkowaniem. U tego gatunku brak jest widocznego dymorfizmu płciowego. Ptaki te często tworzą kolonie lęgowe, składające się nawet z kilkudziesięciu par. Gniazdo kwiczołów jest umieszczone wśród gałęzi drzew liściastych, zwykle w rozwidleniu pnia na wysokości od 4 do 7 m. Zbudowane jest z liści i trawy zlepionych gliną lub iłem, a wysłane miękkimi częściami roślin. Samica składa w nim 5 - 6 niebieskawozielonych jaj, których wysiadywanie trwa ok. 2 tygodni. Pisklęta opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach. Ptak ten odżywia się drobnymi bezkręgowcami wyszukiwanymi w ziemi, głównie owadami i ich larwami oraz dżdżownicami, a także nasionami. Jesienią dieta wzbogacona jest o duże ilości jagód. Kwiczoły bardzo zaciekle bronią swoich  gniazd, stosując różne sposoby (hałasowanie, atak w locie czy strzykanie odchodami), potrafią skutecznie odstraszać ptaki drapieżne, ssaki, a nawet ludzi.

Wymiary:
Długość ciała:
Waga:


31 - 35 cm
110 - 150 g

Galeria zdjęć kwiczoła autorstwa Leszka Lubickiego
Galeria zdjęć kwiczoła autorstwa Hanny Żelichowskiej