Kopciuszek

(łac. Phoenicurus ochruros)       

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
drozdowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to liczny gatunek lęgowy i przelotny. Są pospolitymi mieszkańcami całego kraju, żyjącymi niemal wyłącznie w miastach i wsiach. Zasiedlają stare bunkry, place budowy, opuszczone fabryki i inne tereny przemysłowe. Na lęgowiskach kopciuszki pojawiają się  od połowy marca do kwietnia, odlatują od września nawet do listopada. Ptaki te bardzo rzadko zimują w naszym kraju. 

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na obszarach zurbanizowanych terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny:  ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: U kopciuszków widoczny jest dymorfizm płciowy. Samce tego gatunku są intensywnie czarne, z wyjątkiem białego lusterka na skrzydłach, ciemnordzawym spodem ciała oraz charakterystycznym ognie o tej samej barwie. Samice są szarobrązowe z rudym ogonem. Młode osobniki podobne są do samic.
Gniazdo jest budowane zazwyczaj w szczelinach budynków, pod dachami i zawsze osłonięte od góry. Samica składa w nim 5 - 6 białych jaj, których wysiadywanie trwa 13 - 14 dni. Młode osobniki przebywają w gnieździe przez 14 - 15 dni, a po kolejnych dwóch tygodniach zaczynają żerować. Pokarmem kopciuszków są owady i ich larwy, jesienią zjadają drobne kruszyny owoców malin, jeżyn, jałowca oraz jagody innych krzewów. Pokarmu szuka na ziemi, biegając i skacząc na jej powierzchni (również na betonie, asfalcie, blaszanym dachu). Ptak ten potrafi zwinnie chwytać owady w locie, bezkręgowce i owoce może zbierać z gałęzi, ścian i liści.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


14 – 15 cm
23 - 26 cm
15 - 20  g

 Galeria zdjęć kopciuszka autorstwa Leszka Lubickiego
 Galeria zdjęć kopciuszka autorstwa Marka Palucha