Wróbel

(łac. Passer domesticus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
wróble

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to bardzo liczny gatunek lęgowy. Wróble związane są z osiedlami ludzkimi. Gnieździ się w obrębie miast i wsi w strefie zwartej zabudowy. Bardzo nielicznie gnieździ się w parkach i cmentarzach oraz w krajobrazie rolniczym. Jest to gatunek osiadły.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać, głównie na obszarze miast i wsi, na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: Samiec ma kasztanowy kark i szary wierzch głowy (co odróżnia je od bardzo podobnego mazurka). Na przedniej części szyi czarny krawat. Policzki oraz spód ciała są białawe. Wierzch ciała jest rdzawokasztanowy i szaro-czarny, kuper jest szarobrunatny. Samica z wierzchu jest szarobrunatna z ciemnymi plamkami. Spód ciała jaśniejszy niż samca.Ptaki te tworzą monogamiczne, kilkuletnie związki. Gniazdo budują w szczelinach budynków, pod dachami, w dziuplach i skrzynkach lęgowych, w gniazdach jaskółek i bocianów. Ma kształt kuli z bocznym wejściem i jest uwite ze źdźbeł trawy, słomy, perzu, kawałków szmat, czy papieru. Wyściółkę stanowią  pióra. Para wyprowadza 2 - 4 lęgi w sezonie. Samica składa 5 - 6 plamkowanych jaj, których wysiadywanie trwa 13 - 14 dni.  Młode po 17 dniach opuszczają gniazdo, a przez kolejne dwa tygodnie karmione są przez rodziców.
Pokarmem dorosłych osobników są nasiona oraz owady, młode osobniki karmione są owadami, w dużej mierze szkodliwymi dla człowieka.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


14 – 16 cm
15 - 17cm
25 - 30 g

Galeria zdjęć wróbla autorstwa Leszka Lubickiego
Galeria zdjęć wróbla autorstwa Hanny Żelichowskiej

Artykuł o wróblach autorstwa Pana Leszka Lubickiego można znaleźć pod tym adresem: http://przyrodniczo.udl.pl