Gęgawa

(łac. Anser anser)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
blaszkodziobe
kaczkowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny gatunek lęgowy, liczny podczas przelotów. Gęgawa zasiedla niewielkie oczka śródpolne, jeziora, bagienne doliny rzek, stawy rybne, zbiorniki zaporowe i wyrobiska. Gniazduje w miejscach z szerokim pasem szuwarów, z reguły w pobliżu miejsc lęgowych znajdują się wilgotne łąki, użytki zielone czy pola uprawne. Na lęgowiskach gegawy pojawiają się na przełomie marca i kwietnia, odlatują na zimowiska od września do listopada. 

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten w sezonie lęgowym można spotkać głównie na torfiankach wzdłuż Rowu Wyskoć.

Opis: U tego gatunku ubarwienie obu płci jest praktycznie identyczne. Gęś ta jest niemal jednolicie szara, z poprzecznie biało prążkowanym wierzchem oraz bokami ciała. Dziób jest pomarańczowy, a nogi różowe.  Gniazda budowane są w szuwarach lub na wysepkach. Budową zajmuje się wyłącznie samica. Budulcem są pędy trzcin, środek wyściełany jest, między innymi, puchem wyskubywanym z brzucha. Samica znosi średnio od 4 do 6 białych jaj, których wysiadywanie trwa 27 - 28 dni. Wychowaniem potomstwa zajmują się oboje rodziców. Młode osobniki są zagniazdownikami i po kilku godzinach wraz z rodzicami opuszczają gniazdo. Gęgawy zaczynają latać po około 50 - 60 dniach, a dojrzałość płciową uzyskują po 2 -  3 latach. W trakcie wodzenia młodych rodzina pływa w ustalonej kolejności, matka jako pierwsza, potem młode, a na końcu ojciec.  Gęś gęgawa żywi się głównie trawą, ale zjada też liście, młode pędy,  zboże oraz różne owoce. Ptaki te żerują na łąkach i pastwiskach.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


75 – 90 cm
 150 - 180 cm
2,1 - 5 kg

 Galeria zdjęć gęgawy autorstwa Leszka Lubickiego
 Galeria zdjęć gęgawy autorstwa Marka Palucha