Kruszczyk szerokolistny

(łac. Epipactis helleborine)

Występowanie: Gatunek ten można spotkać przede wszystkim w zadrzewieniach śródpolnych na siedliskach łęgowych na terenie całego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Gatunek ten rośnie jednak nie tylko w żyznych lasach liściastych, ale także na ich obrzeżach i na śródleśnych przydrożach, w zaroślach, na łąkach i czasem na wydmach. Notowany jest także na stanowiskach silnie przekształconych antropogenicznie, np. na składach rumoszu przy kopalniach.

Status ochronny: Ścisła ochrona gatunkowa.

Opis: Jest to gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny storczykowatych. Występuje w środkowej Europie. W Polsce jest jednym z częściej spotykanych storczyków. Zielona lub czerwonawa, zwłaszcza u nasady, łodyga jest wzniesiona, pojedyncza i nierozgałęziająca się, na przekroju obła, o wysokości najczęściej 35-80 cm. Osiągają długość 3-17 cm i szerokość 0,5-5 (10) cm.

Wymiary:
Wysokość:


30 - 80 cm