Dzwoniec

Dzwoniec

(łac. Carduelis chloris)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
łuszczaki

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to liczny gatunek lęgowy, szeroko rozpowszechniony. Dzwoniec gnieździ się na terenie całego kraju, spotykany jest w górach do wysokości 1100 m. n.p.m. Zamieszkuje głównie w obrębach obszarów zabudowanych, zieleni śródmiejskiej, w parkach, skwerach, cmentarzach oraz w ogrodach. W krajobrazie rolniczym spotykany jest w przydrożnych alejach, sadach, zadrzewieniach śródpolnych oraz na skrajach lasów. Gatunek uznany za osiadły, migrujący tylko na niewielkie odległości.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać, głównie w ludzkich osiedlach i ich otoczeniu na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: U tego gatunku widoczny jest dymorfizm płciowy. Samce są z wierzchu oliwkowozielone, z jaskrawożółtymi partiami upierzenia na skrzydłach i na ogonie. Samice są mniej zielone, z brudnobiałym spodem. Młode osobniki są z kolei ciemno kreskowane.
Gniazdo budowane przez dzwońce znajduje się maksymalnie na wysokości 5 metrów nad ziemią i jest doskonale ukryte w gąszczu iglastych krzewów czasem także w drzewach liściastych. Uwite z traw, korzonków i mchu, wysłane sierścią i piórkami. Jego budową zajmuje się samica, samiec przynosi część budulca, która składa w nim 4 - 5 szarych, czerwono nakrapianych jaj i wysiaduje je przez 13 - 14 dni. Młode osobniki przebywają w gnieździe przez 2 tygodnie, potem przez ten sam okres czasu są pod opieką rodziców. Pożywieniem są przeważnie nasiona chwastów i świeże pędy roślin, głównie oleistych, zimą również owoce jarzębiny. Uzupełnieniem diety są także mszyce i ich larwy, zimą mogą korzystać z karmnika.
Jesienią w można zobaczyć ogromne, nawet kilkutysięczne, stada dzwońców w okolicach pól uprawnych, czy przy dużych stogach. Gatunek ten może dożywać nawet 19 lat, chociaż ponad połowa młodych osobników nie przeżywa pierwszego roku.

Wymiary:

Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:13 – 15 cm
ok. 27 cm
ok. 30 g

 Galeria zdjęć dzwońca autorstwa Leszka Lubickiego
 Galeria zdjęć dzwońca autorstwa Marka Palucha