Katalog ptaków


Lista gatunków ptaków stwierdzonych w Polsce (dane na dzień 30.06.2012 r.). Na zielono zaznaczono gatunki stwierdzone na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.Rząd: nury (Gaviiformes)

 Rodzina: nury (Gaviidae)

      Nur rdzawoszyi (Gavia stellata)

      Nur czarnoszyi (Gavia arctica)

      Nur lodowiec (Gavia immer)

      Nur białodzioby (Gavia adamsii)Rząd: perkozy (Podicipediformes)

 Rodzina: perkozy (Podicipedidae)

      Perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps)

      Perkozek (Tachybaptus ruficollis)

      Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)

      Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

      Perkoz rogaty (Podiceps auritus)

      Zausznik (Podiceps nigricollis)Rząd: pełnopłetwe (Pelecaniformes)

 Rodzina: pelikany (Pelecanidae)

      Pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus)

      Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus)

 Rodzina: głuptaki (Sulidae)

      Głuptak (Morus bassanus)

 Rodzina: kormorany (Phalacrocoracidae)

      Kormoran (Phalacrocorax carbo)
        Kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis)    
        Kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus)Rząd: rurkonose (Procellariiformes)

 Rodzina: burzykowate (Procellariidae)

      Fulmar (Fulmarcus glacialis)

      Burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea)

      Burzyk szary (Puffinus griseus)

      Burzyk północny (Puffinus puffinus)

      Burzyk balearski (Puffinus mauretanicus)

 Rodzina: nawałnikowate (Hydrobatidae)

      Oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus)

      Nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus)

      Nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa)Rząd: brodzące (Ciconiiformes)

 Rodzina: czaplowate (Ardeidae)

       Bąk (Botaurus stallaris)

      Bączek (Ixobrychus minutus)

      Ślepowron (Nycticorax nycticorax)

      Czapla modronosa (Ardeola ralloides)

      Czapla złotawa (Bubulcus ibis)

      Czapla nadobna (Egretta garzetta)

      Czapla biała (Ardea alba)

      Czapla siwa (Ardea cinerea)

      Czapla purpurowa (Ardea purpurea)

 Rodzina: bocianowate (Ciconiidae)

      Bocian biały (Ciconia ciconia)

      Bocian czarny (Ciconia nigra)Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)

 Rodzina: kaczkowate (Anatidae)

       Bernikla białolica (Branta leucopsis)

       Bernikla kanadyjska (Branta canadensis)

       Bernikla obrożna (Branta bernicla)

       Bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis)

       Bielaczek (Mergus albellus)

       Birginiak (Polysticta stelleri)

       Cyranka (Anas querquedula)

       Cyranka modroskrzydła (Anas discors)

       Cyraneczka (Anas crecca)
        Cyraneczka karolińska (anas carolinensis)

       Czernica (Aythya fuligula)

       Czerniczka (Aythya collaris)

       Ederdon (Somateria mollissima)

       Gągoł (Bucephala clangula)

     Gęgawa (Anser anser)

       Gęś białoczelna (Anser albifrons)

       Gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchos)

       Gęś mała (Anser erythropus)

       Gęś zbożowa (Anser fabalis)

       Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca)

       Głowienka (Aythya ferina)

       Hełmiatka (Netta rufina)

       Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

       Kamieniuszka (Historionicus historionicus)

       Kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea)

       Krakwa (Anas strepera)

       Krzyżówka (Anas platyrhynchos)

       Lodówka (Clangula hyemalis)

       Łabędź niemy (Cygnus olor)

       Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

       Łabędź czarnodzioby (Cygnus colombianus)

       Mandarynka (Aix galericulata)

       Markaczka (Melanitta nigra)

       Markaczka amerykańska (Melanitta americana)

       Nurogęś (Mergus merganser)

       Ogorzałka (Aythya marila)

       Ogorzałka mała (Aythya affinis)

       Ohar (Tadorna tadorna)

       Płaskonos (Anas clypeata)
        Podgorzałka (Aythya nyroca)

       Różeniec (Anas acuta)

       Sterniczka (Oxyura leucocephala)

       Sterniczka jamajska (Oxyura jamaicensis)

       Szlachtar (Mergus serrator)
        Śnieżyca mała (Anser rossii)

       Świstun (Anas penelope)

       Turkan (Somateria spectabilis)

       Uhla (Melanitta fusca)

       Uhla garbonosa (Melanitta deglandi)Rząd: szponiaste (Falconiformes)

 Rodzina: rybołowy (Pandionnidae)

       Rybołów (Pandion haliaetus)

 Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)

       Błotniak łąkowy (Circus pygargus)

       Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

       Błotniak stepowy (Circus macrourus)

       Błotniak zbożowy (Circus cyaneus)

       Bielik (Haliaeetus albicilla)

       Bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus)

       Gadożer (Circaetus gallicus)

       Jastrząb (Accipiter gentilis) 

       Kaniuk (Elanus caeruleus)

       Kania czarna (Milvus migrans)

       Kania rdzawa (Milvus milvus)

       Krogulec (Accipiter nisus)

       Krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes)

       Kurhannik (Buteo rufinus)

       Myszołów (Buteo buteo)

       Myszołów włochaty (Buteo lagopus)

       Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)

       Orlik grubodzioby (Aquila clanga)

       Orłosęp brodaty (Gypaetus barbatus)

       Orzeł cesarski (Aquila heliaca)

       Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)

       Orzeł stepowy (Aquila nipalensis)

       Orzełek (Hieraaetus pennatus)

       Sęp kasztanowaty (Aegypius monachus)

       Sęp płowy (Gyps fulvus)

       Ścierwnik biały (Neophron percnopterus)
       Trzmielojad (Pernis apivorus)

 Rodzina: sokołowate (Falconidae)

       Białozór (Falco rusticolus)

       Drzemlik (Falco columbarius)

       Kobczyk (Falco vespertinus)

       Kobuz (Falco subbuteo)

       Pustułka (Falco tinnunculus)

       Pustułeczka (Falco naumanni)

       Raróg (Falco cherrug)

       Sokół skalny (Falco eleonorae)

       Sokół wędrowny (Falco peregrinus)Rząd: grzebiące (Galliformes)

 Rodzina: kurowate (Phasianidae)

     Bażant (Phasianus colchicus)  

       Cietrzew (Tetrao tetrix)

       Głuszec (Tetrao urogallus)

       Jarząbek (Bonasa bonasia)

       Kuropatwa (Pedrix pedrix)

       Pardwa mszarna (Lagopus lagopus)

       Przepiórka (Coturnix coturnix)Rząd: żurawiowe (Gruiformes)

 Rodzina: chruściciele (Rallidae)

       Derkacz (Crex crex)

       Karliczka (Porzana pusilla)

       Kokoszka wodna (Gallinula chloropus)

       Kropiatka (Porzana porzana)

       Łyska (Fulica atra)

       Wodnik (Rallus aquaticus)

       Zielonka (Porzana parva)

 Rodzina: żurawie (Gruidae)

     Żuraw (Grus grus)

       Żuraw stepowy (Anthropoides virgo)

 Rodzina: dropie (Otididae)

       Drop (Otis tarda)

       Hubara arabska (Chlamydotis macqueenii)

       Strepet (tetrax tetrax)Rząd: siewkowe (Charadriiformes)

 Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae)

       Ostrygojad (Haematopus ostralegus)

 Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae)

       Szczudlak (Himantopus himantopus)

       Szablodziób (Recurvirostra avosetta)

 Rodzina: kulony (Burhinidae)

       Kulon (Burhinus oedicnemus)

 Rodzina: żwirowcowate (Glareolidae)

       Żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola)

       Żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni)

 Rodzina: siewkowate (Charadriidae)

       Czajka (Vanellus vanellus)

       Czajka stepowa (Vanellus leucurus)

       Czajka towarzyska (Vanellus gregarius)

       Mornel (Charadrius morinellus)

       Sieweczka mongolska (Charadrius mongolus)

       Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus)

       Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)

       Sieweczka pustynna (charadrius leschenaultii)

       Sieweczka rzeczna (Charadriu dubius)

       Siewka szara (Pluvialis dominica)

       Siewka złota (Pluvialis apricaria)

       Siewka złotawa (Pluvialis fulva)

       Siewnica (Pluvialis squatarola)

 Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)

       Batalion (Philomachus pugnax)

       Bekas kszyk (Gallinago gallinago)

       Bekasik (Lymnocryptes minimus)

       Biegus artkyczny (Calidris melanotos)

       Biegus białorzytny (Calidris fuscicollis)

       Biegus długoskrzydły (Calidris bairdii)

       Biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)

       Biegus karłowaty (Calidris minutilla)

       Biegus malutki (Calidris minuta)

       Biegus maly (Calidris temminckii)

       Biegus morski (Calidris maritima)

       Biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus)

       Biegus płowy (Tryngites subruficollis)

       Biegus rdzawy (Calidris canutus)

       Biegus tundrowy (Calidris pusilla)

       Biegus wielki (calidris tenuirostris)

       Biegus zmienny (Calidris alpina)

       Brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca)

       Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

       Brodziec plamisty (Actitis macularia)

       Brodziec pławny (Tringa stagnatilis)

       Brodziec śniady (Tringa erythropus)

       Brodziec żółtonogi (Tringa flavipes)

       Dublet (Gallinago media)

       Kamusznik (Arenaria interpres)

       Krwawodziób (Tringa totanus)

       Kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris)

       Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)

       Kulik wielki (Numenius arquata)

       Kwokacz (Tringa nebularia)

       Łęczak (Tringa glareola)

       Piaskowiec (Calidris alba)

       Płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius)

       Płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus)

       Rycyk (Limosa limosa)

       Samotnik (Tringa ochropus)

       Słonka (Scolopax rusticola)

       Szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus)

       Szlamnik (Limosa lapponica)

       Terekia (Xenus cinereus)

 Rodzina: wydrzyki (Stercorariidae)

       Wydrzyk długosterny (Stercorarius  longicaudus)

       Wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)

       Wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus)

       Wydrzyk wielki (Catharacata skua)

 Rodzina: mewy (Laridae)

       Mewa białogłowa (Larus cachinnans)
       Mewa blada (Larus hyperboreus)
       Mewa cienkodzioba (Chroicocephalus genei)
       Mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus)
       Mewa delawarska (Larus delawarensis)
       Mewa karaibska (Larus atricilla)
       Mewa modrodzioba (Pagophila eburnea)
       Mewa mała (Larus minutas)
       Mewa obrożna (Larus sabini)
       Mewa orlica (Larus ichthyaetus)
       Mewa polarna (Larus glaucoides)
       Mewa preriowa (Larus pipixcan)
       Mewa romańska (Larus michahellis)
       Mewa różowa (Rhodostethia rosea)
       Mewa siodłata (Larus marinus)
       Mewa siwa (Larus canus)
       Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
       Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
       Mewa trójpalczasta (Larus triadactyla)
      
Mewa żółtonoga (Larus fuscus)
       Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons)
       Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)
       Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus)
       Rybitwa czarna (Chlidonias Niger)
       Rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)
       Rybitwa krótkodzioba (Gelochelion nilotica)
       Rybitwa popielata (Sterna paradisaea)
       Rybitwa różowa (Sterna dougallii)
       Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
       Rybitwa wielkodzioba (Sterna caspia)
 Rodzina: alki (Alcidae )
      
Alczyk (Alle alle)
       Alka (Alca torda)
       Maskonur (Fratercula arctica)
       Nurnik (Cepphus grylle)
       Nurzyk (Uria aalge)
       Nurzyk polarny (Uria lomvia)
       Pustynnik (Syrrhaptes paradoxus)
Rząd: gołębiowe (Columbiformes)

 Rodzina: gołębiowate (Columbidae)

       Gołąb miejski (Columba livia)

       Grzywacz (Columba palumbus)

       Sierpówka (Streptopelia decaocto)

       Siniak (Columba oenas)

       Turkawka (Streptopelia turtur)
       Turkawka wschodnia (Strepotpelia orientalis)Rząd: kukułkowe (Cuculiformes)

 Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)

       Kukułka (Cuculus canorus)
       Kukułka czubata (Clamator glandarius)Rząd: sowy (Strigiformes)

 Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)

       Płomykówka (Tyto alba)

 Rodzina: puszczykowate (Strigidae)
       Pójdźka (Athene noctua)
       Puchacz (Bubo Bubo)
       Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
       Puszczyk (Strix aluto)
       Puszczyk mszarny (Strix nebulosa)
       Puszczyk uralski (Strix uralensis)
       Sowa błotna (Asio flammeus)
       Sowa jarzębata (Surina ulula)
       Sowa uszata (Asio otus)
       Sóweczka (Glaucidium passerinum)
       Syczek (Otus scops)
       Uszatka (Asio otus)
       Uszatka błotna (Asio flammeus)
       Włochatka (Aegolius funereus)
Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes)

 Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)

       Lelek (Caprimulgus europaeus)Rząd: jerzykowe (Apodiformes)

 Rodzina: jerzykowate (Apodidae)

       Jerzyk (Apus apus)

       Jerzyk alpejski (Tachymarpis melba)Rząd: kraskowe (Coraciiformes)

 Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)

       Zimorodek (alcedo atthis)

  Rodzina: żołny (Meropidae)

       Żołna (Merops apiaster)

  Rodzina: kraski (Coraciidae)

       Kraska (Coracis apiaster)Rząd: dzioborożcowe (Bucerotiformes)

 Rodzina: dudkowate (Upupidae)

       Dudek (Upupa epops)

 

Rząd: dzięciołowe (Piciformes)

 Rodzina: dzięciołowate (Picidae)

       Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)

       Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

       Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

       Dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus)

       Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)

       Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)

       Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)

       Dzięcioł zielony (Picus viridis)

       Dzięciołek (Dendrocopos minor)

       Krętogłów (Jynx torquilla)Rząd: wróblowe (Passeriformes)

 Rodzina: skowronki (Alaudidae)

       Dzierlatka (Galerida cristata) 

       Górniczek (Eremophila alpestris) 

       Kalandra białoskrzydła (Melanocorypha leucoptera)
       Kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis)
       Kalandra szara (Melanocorypha calandra)


       Lerka (Lullula arboreta)

       Podróżniczek (Luscinia svecica)
       Skowronek (Alauda arvensis)


       Skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla)

 Rodzina: jaskółkowate (Hirundinidae)

       Brzegówka (Riparia riparia)

       Dymówka (Hirundo rustica)

       Jaskółka oknówka (Delchion urtica)

       Jaskółka rudawa (Hirundo daurica)

 Rodzina: pliszkowate (motacillidae)

       Pliszka żółta (Motacilla flava)

       Pliszka siwa (Motacilla alba)
       Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
       Pliszka górska (Motacilla cinerea)

       Siwerniak (Anthus spinoletta)
       Świergotek drzewny (Anthus trivialis)
      Świergotek łakowy (Anthus pratensis)
      Świergotek nadmorski (Anthus  petrosus)
       Świergotek polny (Anthus campestris)
      
Świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus)
       Świergotek szponiasty (Anthus richardi)
       Świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni)
      
Świergotek tundrowy (Anthus gustavi)

 Rodzina: jemiołuszkowate (Bombycillidae)

       Jemiołuszka (Bombycilla garullus)

 Rodzina: strzyżyki (Troglodytidae)

       Strzyżyk (Troglodytes troglodytes)

 Rodzina: płochacze (Prunellidae)

       Płochacz syberysjki (Prunella montanella)
       Płochacz halny (Prunella collaris)
       Pokrzywnica (Prunella modularis)

 Rodzina: drozdowate (Trudidae) 
      
Białorzytka (Oenanthe oenanthe)
       Białorzytka płowa (Oenanthe isabellina)
      
Białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka)
      
Białorzytka pustynna (Oenanthe deserii)
      
Białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica)
       Drozd ciemny (Geokichla sibirica)
       Drozd czarnogardły (Turdus agrogularis)
       Drozd obrożny (Turdus torquatus)
       Drozd oliwkowy (Turdus obscurus)
       Drozd rdzawy (Turdus naumanni)
       Drozd rdzawogardły (Turdus rufficollis)
       Drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus)
       Drozdoń pstry (Zoothera dauma)
       Droździk (Turdus iliacus)

      
Kląskawa (Saxicola rubicola)
       Kląskawa syberyjska (Saxicola maurus)
       Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
       Kos (Turdus merula)
       Kwiczoł (Turdus pilaris)
       Modraczek (Tarisger cyanurus)
       Nagórnik (Monticola saxatilis)
       Paszkot (Turdus viscuvorus)
       Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
       Pokląskwa (Saxicola rubetra)
       Rudzik (Erithacus rubecola)
       Słowik szary (Luscinia luscinia)
       Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)
       Słowik syberyjski (Larvivora sibilans)
       Śpiewak (Turdus philomelos)


 Rodzina: pokrzewkowate (Sylviidae)

       Brzęczka (Locustella luscinioides)
       Cierniówka (Sylvia communis)
       Gajówka (Sylvia borin)
      Jarzębatka (Sylvia nisoria)
       Kapturka (Sylvia atricapilla)
       Łozówka (Acrocephalus palustris)
       Mysikrólik (Regulus regulus)
       Piecuszek (Phylloscopus trochillus)
       Piegża (Sylvia curruca)
       Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
       Pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala)
       Pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans)
       Rokitniczka (
Acrocephalus schoenobaenus)
       Strumieniówka (Locustella fluvatilis)
      Świerszczak (Locustella naevia)
      
Świerszczak meldyjny (Locustella certhiola)
       Świstunka ałtajska (Phylloscopus humei)
      Świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus)
      Świstunka górska (Phylloscopus bonelli)
      
Świstunka grubodzioba (Phyloscopus schwarzi)
      
Świstunka Iberyjska (Phylloscopus ibericus)
      
Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)
      
Świstunka północna (Phylloscopus borealis)
      
Świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus)
      
Świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus)
      Świerszczak meldyjny (Locustella certhiola) 
      Tamaryszka (Acrocephalus melanopogon)
       Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
       Trzcinnniczek (Acrocephalus scripaceus)
      Trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola)
      Wodniczka (Acrocephalus paludicola)
       Wójcik (Phylloscopus trochiloides)
       Zaganiacz (Hippolais icterina)
       Zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta)
      Zaroślówka (
Acrocephalus dumetorum)
       Zniczek (Regulus ignicapilla))

 Rodzina: muchołówkowate (Muscicapidae)

       Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
       Muchołówka mała (Ficedula parva)
       Muchołówka szara (Muscicapa striata)

       Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

 Rodzina: sikory (Paridae)

       Bogatka (Parus major)

       Czarnogłówka (Parus montanus)

       Czubatka (Parus cristatus)

       Modraszka (Parus caeruleus)

       Sikora uboga (Parus palustris)
       sikora lazurowa (Cyanistes cyanus)

       sosnówka (Parus ater)

 Rodzina: kowaliki (Sittidae)

       Kowalik (Sitta europaea)
       Pomurnik (tichodroma muraria)

 Rodzina: pełzacze (Certhiidae)

       Pełzacz ogrodowy (Certhia familiaris)

       Pełzacz leśny (Certhia brachydactyla)

 Rodzina: remizy (Remizidae)

       Remiz (Remiz pendulinus)

 Rodzina: raniuszki (Aegithalidae)

       Raniuszek (Aegithalos caudatus)

 Rodzina: dzierżbowate (Laniidae)

       Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
       Dzierżba pustynna (Lanius isabellinus)
       Dzierżba rudogłowa (Lanius senator)
       Gąsiorek (Lanius collurio)

       Srokosz (Lanius excubitor)

 Rodzina: szpakowate (Sturnidae)

       Pasterz (Pastor roseus)
       Szpak (Sturnus vulgaris)


 Rodzina: wilgi (Oriolidae)

       Wilga (Oriolus oriolus)

 Rodzina: krukowate (corvidae)

       Czarnowron (Corvus corone)
       Gawron (Corvus frugilegus)

       Kawka (Corvus mendula)

       Kruk (Corvus corax)

       Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
       Sójka (Garullus galndarius)
       Sójka syberyjska (Perisoreus infaustus)

       Sroka (Pica pica)

       Wieszczek (Pyrrhocorax graculus)
       Wrona siwa (Corvus corone cornix)

 Rodzina: wikłaczowate (Ploceidae)

      Wróbel (Passer domesticus)
      
Wróbel skalny (Petronia petronia)

      Mazurek (Passer montanus)

 Rodzina: łuszczaki (Fringillidae)

       Czeczotka (Carduelis flammea)
       Czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni)
       Czyż (Carduelis spinus)

       Dziwonia (Carpodacus erythrinus)
       Dzwoniec (Carduelis chloris)

       Gil (Pyrrhula pyrrhula)
       Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)


       Jer (Fringilla montifringilla)
       Junko (Junco hyemalis)

       Krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera)
       Krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus)
       Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)
       Kulczyk (Serinus serinus)
       Łuskowiec (Pinicola enucleator)

       Makolągwa (Carduelis cannabina)

       Osetnik (Carduelis citrinella)
       Poświerka (Calcarius lapponicus)
       Szczygieł (Carduelis carduelis)
       Śnieguła (Plectrophenax nivalis)
       Śnieżka (Montifringilla nivalis)
       Rzepołuch (Carduelis flavirostris)
       Wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus)

       Zięba (Fringilla coelebs)

 Rodzina: trznadlowate (Emberizidae)

       Cierlik (Emberiza cirlus)
       Głuszek (emberiza cia)
       Ortolan (Emberiza hortulana)

       Potrzeszcz (Emberiza calandra)
      Potrzos (Emberiza schoenicus)
       Trznadel (Emberiza citrinella)
       Trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalus)
       Trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala)
       Trznadel czubaty (Emberiza rustica)
       Trznadel złotawa (Emberiza aureola)
       Trznadelek (Emberiza pusilla)