Kumak nizinny

(Bombina bombina)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

  Zwierzęta
  płazy bezogonowe
  kumakowate

Opis:   

Jest to płaz o drobnej budowie ciała, wyglądem zewnętrznym bardziej przypomina miniaturową ropuchę, niż żabę. Głowę ma płaską, małą, pysk zakończony okrągło, całe ciało silnie spłaszczone. Oczy są małe, przesunięte do tyłu głowy. Brak jest błon bębenkowych i gruczołów przyusznych. Kończyny tylne są słabo umięśnione, błony pływne słabo rozwinięte.  Skóra na grzbiecie ciała pokryta jest dużymi gruczołami jadowymi i śluzowymi. Grzbiet ciała ubarwiony na kolor brązowo-oliwkowy lub szary. Pomiędzy tymi barwami występuje u różnych osobników szereg barw pośrednich, co związane jest z różnym środowiskiem ich życia. Bardzo charakterystyczne jest ubarwienie brzucha. Jest ono ważną cechą gatunkową, umożliwiającą rozróżnienie kumaka nizinnego od bardzo do niego podobnego kumaka górskiego. Mianowicie u kumaka nizinnego brzuch ciała pokryty jest jaskrawo czerwonymi plamami o charakterystycznym kształcie, na mniej lub bardziej popielatym tle. Na tle tym oprócz wydatnych czerwonych plam występują jeszcze inne, niewielkie plamki białego koloru, szczególnie na bokach ciała. Skóra kumaka, nawet przy niewielkim podrażnieniu wydziela gęsty, pieniący się śluz. Jad w nim zawarty jest trujący dla zwierząt i człowieka, a nawet dla samego kumaka. Jest płazem typowo wodnym i cxałe życie spędza w wodzie. Na lądzie spotkać go można jedynie wtedy, gdy wyschnie zbiornik wodny, w którym przebywał. Wówczas podejmuje wędrówkę w poszukiwaniu następnego zbiornika. Nie szuka jednak zbiornika dużego, zadowala się każdym pierwszym, jaki znajdzie. Kumaka spotkać można nie tylko w dużych stawach i jeziorach, ale również w bardzo małych zbiornikach wodnych, nawet w okresowych, szybko wysychających kałużach i koleinach dróg polnych. Jeśli już znajdzie zbiornik wodny, przebywa w nim całymi latami. W tych samych zbiornikach, gdzie żyje, odbywa też gody. Samice produkują i wydalają do wody jaja stopniowo, partiami. Jaja te, w liczbie 2 - 80, przyklejane są do pędów roślin wodnych. Składanie jaj odbywa się przeważnie nocą. Kijanka wylęga się ze skrzeku po ok. 4 - 10 dniach. Gatunek aktywny zarówno za dnia jak i nocą.

Wymiary:
Waga:
Długość ciała:


6 g
6  cm

Występowanie: Gatunek ten można spotkać przede wszystkim w okolicach Błociszewa, Donatowa, Wronowa, Rąbinka i Rąbinia.

Status ochronny: ochrona gatunkowa ścisła