Goździk pyszny

(łac.Dianthus superbus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

rośliny
goździkowce
goździkowate

Występowanie: Gatunek ten można spotkać na łąkach wzdłuż Rowu Wyskoć.

Status ochronny: Ścisła ochrona gatunkowa.

Opis: Jest to gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Roślina rzadka w środowisku naturalnym, występująca na wilgotnych łąkach, torfowiskach, skrajach lasów. Od gatunku tego pochodzi wiele mieszańców uprawianych jako rośliny ozdobne. Łodyga jest wzniesiona, prosta i rozgałęziająca się, zielonawa lub zielonosina, o wysokości 20-50 cm. Oprócz pędów kwiatowych tworzy również pędy płonne. Liście są ostro zakończone, bez przylistków, o szerokości 3-5 mm, jednonerwowe. Duże, białe lub różowawe kwiaty o średnicy do 6 cm, wyrastają po kilka na szczytach rozgałęzionej łodygi. Kielich jest sztywny, o długości 20-28 mm i szerokości 3-4 mm, bladozielony lub różowy. Otoczony jest kilkoma łuskami podkwiatowymi o długości dochodzącej do ¼ długości kielicha. Gatunek ten objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Umieszczony na czerwonej liście roślin naczyniowych w grupie gatunków z kategorią V (zagrożony) Zagrożenie spowodowane jest przede wszystkim, przez zmiany w jego siedliskach; osuszanie terenów, zaorywanie łąk i zmiany tradycyjnego sposobu gospodarowania na łąkach).

Wymiary:
Wysokość:
Kwitnienie:


do 50 cm
czerwiec / wrzesień