Sójka

(łac. Garrulus glandarius)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
krukowate

Status i występowanie w Polsce: Jest średnio licznym gatunkiem lęgowym i zimującym. Występuje w całej Polsce  w lasach liściastych i mieszanych, ale również w niewielkich laskach pomiędzy polami i łąkami, w zadrzewieniach śródpolnych, dosyć często w parkach, sadach i ogrodach. Od kilkudziesięciu lat coraz częściej spotykana w miastach. Część populacji lęgowej jest osiadła, a część podejmuje wędrówki lub koczuje w sąsiedztwie miejsc rozrodu. Przylot od marca do kwietnia, odlot  we wrześniu lub październiku.

Występowanie w PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku, jednak preferuje tereny leśne i większe zadrzewienia śródpolne.

Ochrona gatunku: Gatunek prawnie chroniony (Ust. o Ochronie Przyrody).

Opis: Najbardziej kolorowy ptak krukowaty Europy. Większość upierzenia brązowa o pastelowym, różowym odcieniu. Kuper i dolne pokrywy ogona białe. Na zaokrąglonych skrzydłach charakterystyczne biało- niebieskie lusterka z czarnym prążkowaniem. Czoło białe z czarnym kreskowaniem, od dzioba gruby czarny wąs. Ogon i końce skrzydeł czarne. Dziób mocny, stalowoszary lub czarny. Nogi jasnobrązowe. Młode podobne do dorosłych, ale mają bardziej czerwonawy odcień upierzenia i mniej kreskowany wierzch głowy.
Gniazdo buduje na zróżnicowanej wysokości, w gęstej koronie drzewa. Jest to luźna konstrukcja z patyków, wyściółka z miękkich części roślin, mchu, włosia i piór. Samica składa 5 - 7 niebieskawych, szaro nakrapianych jaj, których wysiadywanie trwa przez 16 - 17 dni. Młode opuszczają gniazdo po ok. trzech tygodniach, potem jeszcze przez pewien okres są wychowywane przez rodziców. Pożywienie jest urozmaicone i zależne od pory roku. W lecie sójka żywi się owadami, ślimakami i innymi drobnymi zwierzętami, w tym gryzoniami, jaszczurkami, młodymi ptakami i jajkami wybieranymi z gniazd. Nie gardzi również czereśniami. Jesienią żywi się głównie żołędziami, które gromadzi w większych ilościach w różnych miejscach w ziemi, w dziuplach, szczelinach drzew, pod płatami kory lub mchu. Przyczynia się w ten sposób do rozsiewania dębu, który jest gatunkiem ciężkonasiennym. Zjada też bukiew i orzechy laskowe. Sójki potrafią naśladować ludzkie odgłosy, powtarzać słowa, mogą nauczyć się odgłosów innych ptaków, miauczenia kotów itp.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


32 – 35 cm
52 - 58 cm
150 - 175 g

 Galeria zdjęć sójki autorstwa Leszka Lubickiego

Artykuł o sójce autorstwa Pana Leszka Lubickiego można znaleźć pod tym adresem:  http://przyrodniczo.udl.pl