Biegacz skórzasty

(Carabus coriaceus)

Autor: Piotr Kusy

Rodzaj:
Rodzina:
Rząd:
Królestwo:

biegacze
biegaczowate
chrząszcze
zwierzęta

Opis:   

    Jest to owad z rzędu chrząszczy, największy z występujących w Polsce biegaczowatych. Owad barwy czarnej, z punktowanymi, pomarszczonymi pokrywami. Występuje w lasach liściastych i mieszanych, rzadko w ogrodach. Chrząszcze zimują w zmurszałych pniach. Można je tu spotkać w większych grupach, lecz każdy osobnik ma swoją komorę, w której może przetrwać temperaturę do -25 °C. Chrząszcz ten aktywny jest nocą, szczególnie po opadach deszczu. Dzień spędza ukryty pod kamieniami, we mchu, pod leżącymi pniami i korą drzew. Biegacz obdarzony jest dobrym węchem.
    W czerwcu bądź lipcu ma letnią przerwę w aktywności, często natomiast widuje się go w sierpniu. Jest prawie niezdolny do lotu, poluje biegając. Biegacz skórzasty jest chrząszczem drapieżnym. Swoją ofiarę oblewa sokami trawiennymi, a następnie ją wysysa. Soki trawienne służą mu również jako ciecz obronna. Zaniepokojony biegacz może je wystrzykiwać na odległość 1 m. Jaja składa pojedynczo w małych dołkach w ziemi. Drapieżne larwy żyją w wierzchniej warstwie gleby. Pożywieniem biegacza skórzastego są dżdżownice, ślimaki i różne owady, w tym również te szkodliwe z punku widzenia człowieka.

Wymiary:
Długość życia:
Długość ciała:


2 - 3 lata
30 - 40 mm

Występowanie:
Gatunek ten można spotkać w zadrzewieniach (okolice Rogaczewa Wielkiego), na polach uprawnych oraz w parkach wiejskich

Status ochronny: ochrona gatunkowa ścisła