Mazurek

(łac. Passer montanus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
wróble

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to liczny gatunek lęgowy, związany z krajobrazem rolniczym. Zasiedla wsie i miasta, również gnieździ się w parkach, ogrodach, cmentarzach. Unika zwartej i ubogiej w zadrzewienia zabudowy miejskiej oraz kompleksów leśnych. Jest to gatunek osiadły. 

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.  

Opis: Jest to ptak nieco drobniejszy od wróbla, do którego jest podobny. Różni się od niego przede wszystkim ubarwieniem głowy, na której znajduje się lita brązowa czapeczka skontrastowana z białymi policzkami z czarną plamką po środku. Czarny śliniaczek na gardle jest krótki i nie rozciąga się na górę piersi jak u wróbla. U tego gatunku nie występuje dymorfizm płciowy. Gniazdo budowane jest  w dziuplach drzew, pod dachami i różnych szczelinach budynków. Para wyprowadza dwa lęgi w roku, w których  jest zazwyczaj 4 -  6 jaj o zmiennym ubarwieniu, szaro i brązowo nakrapianych, ich wysiadywanie trwa 13 - 14 dni. Młode pisklęta przebywają w gnieździe ok. 17 dni, potem przez 2 tygodnie są jeszcze dokarmiane przez rodziców. Pożywieniem mazurków są głównie nasiona zbóż, chwastów, drzew i krzewów, podczas lęgów bardzo ważnym składnikiem diety są owady. Pod koniec lata mazurki tworzą stada liczące nawet do 1000 osobników i wspólnie poszukują pokarmu.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


13,5 – 14,5 cm
20 - 22 cm
22 - 25 g

Galeria zdjęć mazurka autorstwa Leszka Lubickiego
Galeria zdjęć mazurka autorstwa Marka Palucha