Oknówka

(łac. Delchion urbicum )

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
jaskółkowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to liczny i pospolity gatunek lęgowy. Oknówki zasiedlają głównie wsie, skraje miast, blokowiska, również okolice zbiorników wodnych. Spotykana jest w górach do wysokości 1200 m n.p.m. Jest to gatunek wędrowny. Na lęgowiska przylatuje od początku kwietnia, na zimowiska odlatuje w okresie od połowy sierpnia do października.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Żerujące osobniki można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego, ale gniazduje tylko w obrębie miejscowości.

Status ochronny: Gatunek prawnie chroniony (Ust. o Ochronie Przyrody).

Opis: U tego gatunku brak jest widocznego dymorfizmu płciowego. Upierzenie obu płci na wierzchu jest czarne, od spodu białe, podobnie jak kuper. Dziób jest czarny, oczy są ciemnobrązowe. Gnieździ się w osiedlach ludzkich, na zewnętrznych ścianach budynków zarówno murowanych, jak i drewnianych, blisko poddasza, gzymsów lub framug okiennych (stąd nazwa). Czasami jej gniazda spotyka się poza siedliskami ludzkimi - pod mostami, budowlami technicznymi, na silosach w pobliżu zbiorników wodnych, a w górach na ścianach domów wypoczynkowych. Zbudowane z gliny i błota zlepionego śliną, czasem z domieszką części roślin, w formie ćwiartki kuli z wejściem z boku. Konstrukcja ma kuli z małym, owalnym wejściem z boku (inaczej niż u dymówki), a jej stworzenie zajmuje ptakom około tygodnia. Budowa kończy się wyścieleniem miękkimi piórami, włosiem i trawą. W gnieździe samica składa średnio 4  5 jaj, które wysiadywane są na zmianę z samcem przez okres 14  16 dni. Młode osobniki gniazdo opuszczają po około miesiącu. Pożywieniem są drobne owady chwytane w locie. Oknówka, podobnie jak inne jaskółki, świetnie, zwinnie lata i w powietrzu spędza każdego dnia wiele godzin.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


13 – 15 cm
21 - 23 cm
15 - 22 g