Błotniak stawowy

(łac. Cicrus aeruginosus)

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
szponiaste
jastrzębiowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny gatunek lęgowy i przelotny. Gatunek ten zasiedla tereny charakteryzujące się obecnością rozległych łąk torfowiskowych, zatrzcinionych jezior, zarastających torfianek i stawów rybnych. W ostatnich latach zaczął się również gnieździć w krajobrazie rolniczym. Jako miejsca lęgowe wykorzystuje śródpolne oczka wodne czy kępy trzcin. Błotniaki stawowe na lęgowiskach zaczynają pojawiać się w drugiej połowie marca, a na zimowiska odlatują między sierpniem a wrześniem. Nieliczne osobniki zimują w naszym kraju.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego.

Status ochronny: ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody), wymaga ochrony czynnej.

Opis: Jest to średniej wielkości ptak drapieżny o długich, wąskich, podczas lotu lekko wzniesionych ku górze skrzydłach. U tego gatunku dość silnie zaznaczony jest dymorfizm płciowy. Samce są smuklejsze od samic, mają skrzydła o srebrzystoszarej barwie, zakończone czarnymi lub ciemnobrazowymi lotkami. Ogon jest jednolity, szarawy, czasem rozjaśniony u nasady. Grzbiet oraz brzuch są barwy brązowej lub rdzawobrazowej. Samice i osobniki młodociane są ciemnobrazowe. Gatunek ten gniazdo buduje wśród trzcin, a jego  wysokość uzależniona jest od poziomu wody w danym akwenie. Samica składa od 3 do 6 niebieskawych jaj i wysiaduje je przez 33 dni. Przez pierwsze dni po wykluciu piskląt samiec dostarcza pożywienie samicy, która odbiera je od niego w locie. Młode przebywają w gnieździe około 5 - 6 tygodni. W trakcie tego okresu potrafią bardzo agresywnie bronić gniazdo przed intruzami. Płciowo dojrzewają w wieku 2 - 3 lat. Gatunek ten może żyć nawet powyżej 18 lat. Pokarmem błotniaków są gryzonie, martwe ryby i młode ptaki. Wyjadają także jaja innych gatunków ptaków.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


40 – 55 cm
115 - 140 cm
550 - 850 g