Gąsiorek

(łac. Lanius collurio)      

Królestwo:
Rząd:
Rodzina:

Zwierzęta
wróblowe
dzierżbowate

Status i występowanie w Polsce: W Polsce jest to średnioliczny gatunek lęgowy. Gatunek ten można spotkać przede wszystkim w otwartym krajobrazie rolniczym. Zamieszkuje pola z kępami drzew i krzewów na miedzach, nad rowami, wzdłuż dróg, zakrzaczone łąki, zadrzewienia śródpolne, sady, duże ogrody. W obszarach zabudowanych zasiedla zdziczałe, położone na obrzeżach parki, ogrody, cmentarze oraz tereny z kępami krzewów, szczególnie kolczastych. Na lęgowiskach pojawia się maju, odlatuje na zimowiska na przełomie sierpnia i września.

Występowanie na terenie PK im. gen. D. Chłapowskiego: Gatunek ten można spotkać na terenie całego Parku Krajobrazowego, szczególnie w miejscach gdzie występują zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

Status ochronny: ścisła ochrona gatunkowa (Ust. o ochronie przyrody).

Opis: Gąsiorek to mała, zgrabna dzierżba, u którego dość mocno zaznaczony jest dymorfizm płciowy. Samca wyróżnia tzw. „maska” czyli czarna podłużna plama biegnąca od nasady dzioba poprzez oko aż na boki głowy. Grzbiet, nasada skrzydeł i pokrywy skrzydłowe są rdzawobrązowe. Popielaty jest wierzch głowy i kark. Spód ciała jest biały z delikatnym różowym nalotem. Dziób i nogi są czarne. Samica gąsiorka jest znacznie skromniej ubarwiona. Maska jest niewyraźna, wierzch ciała i głowa są brązowe. Spód ciała brudnobiały z delikatnym, brązowym pręgowaniem. Gniazdo budowane przez gąsiorki ukryte jest w gąszczu malin, jeżyn, tarninie lub młodym świerku. Zazwyczaj umieszczone dość nisko nad ziemią  max. do 3 m. Zbudowane jest z korzonków i kłączy, a wyściełane drobnymi korzonkami oraz trawami. Samica składa w nim 5 - 6 jaj, których wysiadywanie trwa 14 dni. Po wykluciu pisklęta przebywają w gnieździe przez ok. dwa tygodnie, potem są jeszcze dokarmiane przez rodziców. Pożywieniem są głównie owady, ale także drobne kręgowce  płazy, gady, ptaki, ssaki. Charakterystyczne dla tego gatunku jest nabijanie nadmiaru pokarmu na ostre gałązki krzewów, niekiedy płotów czy siatek leśnych.

Wymiary:
Długość ciała:
Rozpiętość skrzydeł:
Waga:


16 – 18 cm
30 cm
30 - 40  g

Migracje: Gąsiorki należą do dalekodystansowych migrantów. Lato gatunek ten spędza na połkuli półocnej, zimę zaś na południowej. Ptaki przeloty swoje odbywają zazwyczaj nocą i nie tworzą duzych stad. Gąsiorki zimują w tropikalnej Afryce między 190S a 270S.

Ochrona:
Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Gtunkowi zagraża: utrata siedlisk w wyniku kurczenia się terenów lęgowych, intensyfikacja rolnictwa, scalanie gruntów, połączonego z likwidacją miedz, zadrzewień sódpolych, stosowanie chemicznych śródków ochrony roślin.
W celu ochrony należy:
- zachowywac istniejące zadrzewienia śródpolne,
- zakładać nowe zadrzewienia śródpolne,

 Galeria zdjęć gąsiorka autorstwa Leszka Lubickiego

Artykuł o gąsiorku autorstwa Pana Leszka Lubickiego można znaleźć pod tym adresem: http://przyrodniczo.udl.pl